Wednesday, 9 February 2011

Semua huruf vokal yang berurutan dalam 1 perkataan

Salah satu perkataan dalam bahasa Inggeris yang mengandungi kesemua huruf vokal mengikut urutan adalah:

"Facetious"

a - e - i - o - u

No comments: