Monday, 6 August 2012

Nilai pemberian 20 meter padu AIR PERCUMA di Selangor

Tak perlu merepek panjang macam kerepek mengenai perkara ini, terus kepada tujuan perbincangan:

1) Lihat laporan berita di bawah, berkaitan kadar purata penggunaan air per hari (dalam liter) untuk setiap isirumah di Malaysia. Data kajian dan laporan diterbitkan pada tahun 2010. Anda perlu benarkan sedikit ralat (plus & minus; +/- beberapa liter).

Menurut laporan tersebut, secara puratanya setiap isirumah di Malaysia menggunakan 226 liter air sehari.


2) Nilai 20 meter padu air percuma yang dinikmati oleh seluruh rakyat Selangor ditukar nilai (converted) untuk disamakan dengan jumlah isipadu dalam liter. Hasilnya, nilai tersebut adalah bersamaan 20,000 liter. Pengukuran ini menggunakan kalkulator tukar nilai yang mudah didapati di internet.


3) Satu kira-kira mudah dibuat menggunakan Microsoft Excel. Perisian asas ini memang paling mudah dan tepat untuk memenuhi tujuan ini.


Hasilnya, anda mendapati bilangan hari rakyat Selangor nikmati penjimatan bayaran bil air melalui pemberian 20 meter padu air percuma adalah sebanyak 88.5 hari.

NOTA: Apa yang dinyatakan di atas hanyalah anggaran. Namun pengiraan awal bagi penggunaan pelbagai jenis utiliti-pun (elektrik, gas, petrol), banyak disandarkan kepada anggaran dan purata penggunaan. Di akhirnya, perincian mengenai kadar penggunaan dan kos sebenar adalah tertakluk kepada corak penggunaan serta bilangan ahli di dalam isirumah itu sendiri secara spesifik.

No comments: