Sunday, 13 May 2012

Siri 2: Korupsi - penyakit yang berulang (kalau sistem masih sama, sekalipun orangnya berbeza)

Saya telah tangguhkan Siri 1 yang lalu dengan rangkap berikut:

"Pada akhirnya, pelanggan tidak lagi mempunyai hak untuk memberikan tip pada kadar yang mereka mahukan, kecuali perlu mematuhi kadar pemberian tip yang ditetapkan, lazimnya sekitar 10-15%".

SIRI 2:
Sistem tip yang menjerumus kepada 'kitaran ganas'

Hakikatnya, amalan pemberian tip hanya memberi keuntungan kepada pelayan (waiters), atau kelompok yang berurusan secara langsung dengan pelanggan. 

Foto hiasan, sumber (google image)

Hal ini telah membangkitkan rasa kurang senang di kalangan mereka-mereka yang tidak berpeluang untuk berurusan secara langsung dengan pelanggan (dan seterusnya berpeluang menikmati tip), sekalipun mereka juga merupakan tenaga penting di sebalik penghasilan produk dan perkhidmatan buat pelanggan tersebut.

Sebagai contoh, chef (tukang masak), yang bertanggungjawab menyedia sajian yang lazat, tetapi tidak mendapat tip. Begitu jugalah dengan lain-lain kumpulan pekerja di pelbagai peringkat di dalam restoran, sama ada terlibat atau tidak langsung dengan khidmat pelanggan, juga tidak berpeluang untuk mendapatkan tip.

Perasaan kurang puas hati kelompok yang terpinggir dari menikmati tip ini kemudiannya akan membawa kepada tindakan negatif sehingga menyusahkan pelanggan sendiri. Apabila hal ini berlaku, kaedah yang berkesan perlu dicari agar kesemua pihak terlibat dapat menikmati perkongsian tip. 


Cara yang sering diamalkan adalah dengan menjadikan tip sesuatu yang rasmi, lazimnya dalam bentuk caj perkhidmatan ke atas perkhidmatan yang disediakan di restoran tersebut. Caj perkhidmatan ini pula dibayar pada kadar yang ditetapkan.

Kutipan daripada cukai ini kemudiannya dijumlahkan dan dibahagi dan diagihkan di kalangan mereka-mereka yang terlibat dengan khidmat kepada pelanggan.

Sekarang, muncul 2 perkara baru iaitu:

Pertamanya, tip yang rasmi telah dikutip dan dibahagi di kalangan kakitangan restoran berpandukan jumlah gaji yang diterima. Di dalam erti kata yang lain, pekerja yang bergaji besar akan menerima bayaran hasil tip yang tinggi dan begitulah sebaliknya.

(contoh: 10% dari gaji seorang chef, RM10,000 = RM1000 dan 10% juga dari gaji pelayan RM2000 = RM200. Peratus agihan sama tetapi jumlah yang diterima jauh berbeza).

Sedangkan golongan yang memerlukan tip ini adalah mereka yang berpendapatan rendah. Akhirnya, keadilan dalam % agihan nampaknya gagal menyelesaikan isu ketidakadilan dalam jumlah agihan (RM).

Keduanya, disebabkan agihan tip yang rasmi hanya melebarkan jurang pendapatan antara yang gaji besar dan gaji kecil, makanya pihak yang masih berurusan secara langsung dengan pelanggan, tetap mampu mencari jalan bagi mendapatkan "tip tambahan" daripada pelanggan.

Foto hiasan, sumber (google image)

Dengan kata lain, sekalipun pelanggan telah membayar tip yang rasmi (caj perkhidmatan), tip-tip tidak rasmi masih boleh dikenakan terhadap mereka.

Perkembangan ini juga akan membangkitkan kembali rasa tidak puas hati terhadap kelompok yang berurusan secara langsung dengan pelanggan. Akhirnya? "Back to square one" dan perniagaan akan diancam oleh tindakan-tindakan yang mampu membawa kerugian kepada pengusaha. Sudahnya, pelanggan akan sekali lagi dibebani dengan peningkatan bayaran "caj perkhidmatan" (diistilahkan sebagai 'kitaran ganas').

Sumber foto: dinyatakan

Dengan ini dapat kita simpulkan bahawa, sekalipun pengusaha memilih untuk menukar kakitangan, tiada jaminan gejala mendapatkan dan meningkatkan kadar tip ini dapat diatasi, jika sekiranya sistem yang sedia ada turut dikekalkan (iaitu sistem yang terbuka kepada amalan pemberian tip).

Bersambung di Siri 3: Impak korupsi kepada negara


Rujukan: 

- Mohamad, M. (1986). The Challenge. Selangor: Pelanduk Publications

No comments: