Wednesday, 30 May 2012

Renungan: Siapa orang paling cerdik?

FB Sunnah

Daripada Ibnu 'Umar radhiyallahu anhu bahawasannya beliau berkata, "Kami duduk-duduk bersama Rasulullah, datanglah seorang leIaki dari kaum Anshar, lalu mengucapkan salam kepada Nabi kemudian dia berkata, "Wahai Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling utama?" Baginda bersabda, "Mereka yang paling baik akhlaknya" Dia bertanya lagi, "Orang mukmin manakah yang paling cerdik?" Baginda bersabda, "Mereka yang paling banyak mengingati kematian dan orang paling baik persediaannya untuk kehidupan setelahnya, mereka itulah orang-orang cerdik." (Hadis Riwayat ibnu Majah. Dinilai Sahih oleh al-Albani). 

1 comment:

afi said...

tq drsepet! penat cari hadith ni!