Thursday, 31 May 2012

"Extra homework" buat PR di Johor

Sumber membentuk rajah: pelbagai (google images)


Nota kaki:

- Bagi saya, kekuatan seseorang pemimpin itu banyak bergantung atau disumbangkan oleh kekuatan organisasi dan disiplin. Kedua-dua elemen ini (budaya berorganisasi dan disiplin dalam organisasi) perlu datang secara satu pakej.

- Justeru, kekuatan sesebuah organisasi itu datangnya dari ahli dan pemimpinnya yang berdisiplin.

- Di dalam polimek ini, beliau sebagai rakyat Malaysia, dan di masa yang sama juga beliau sebagai orang politik perlukan 'timbang-tara' terhadap segenap komen yang ingin dikeluarkan kerana kesannya bukan sahaja terpalit pada diri beliau sendiri, bahkan organisasi yang secara politiknya sedang beliau wakili.

- Janganlah dek kerana nila setitik, rosak susu sebelanga.

No comments: