Thursday, 21 April 2011

Menuruti Sunnah

Kredit kepada Ust. Khairi

Perkataan Para Imam

1) Dalam setiap permasalahan, apabila seseorang ahli hadis itu menjumpai sebuah riwayat yang sahih daripada Nabi SAW dan riwayat itu pula bertentangan dengan ajaran aku, maka aku menarik kembali ajaran aku yang asal tadi sama ada pada ketika aku masih hidup atau apabila aku sudah meninggal dunia nanti.

(Kata-kata oleh as-Syafi'e Rahimahullah. Riwayat Ibn al-Qayyim di dalam I'lam al Muwaqqi'in, jilid 2, ms. 363)

2) Apabila kamu dapati di dalam buku-ku sesuatu yang bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW maka berpeganglah kepada hadis tersebut dan tinggalkanlah apa yang telah aku katakan itu (atau tuliskan).

(Kata-kata oleh as-Syafi'e Rahimahullah. Riwayat al-Khatib al-Baghdadi di dalam al-Ihtijaj bi al-Syafi'e, jilid 8, ms. 2 dan al-Nawawi di dalam al-Majmu' Syarh al-Muhazzab, jilid 1, ms. 63)

3) Saya mengambil (hukum agama) dari kitab Allah (al-Qur'an); Apa yang telah saya tidak temui dalamnya, maka saya ambil dari Sunnah Nabi SAW. Jika saya tidak temui dalam kitab Allah atau Sunnah Rasulullah, nescaya saya ambil pula pendapat sahabat-sahabatnya.

(Abu Hanifah Rahimahullah, Riwayat al-Khatib al-Baghdadi, Tarikh Baghdad, jilid 13, ms. 368)

4)  Apabila aku mengeluarkan sesuatu pendapat yang bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Sunnah, maka tinggalkanlah pendapat aku itu.

(Kata-kata oleh Abu Hanifah Raimahullah, Riwayat Salih al-Fulani di dalam Iqaz al-Himam, ms. 50)

5) Aku hanya manusia biasa yang mana pendapat aku mungkin benar dan mungkin salah. Maka telitilah pendapat yang aku kemukakan. Semua pendapat yang selaras dengan al-Qur'an dan al Sunnah maka ambillah ia. Manakala yang tidak selaras dengan al-Qur'an dan al-Sunnah, tinggalkanlah.

(Kata-kata oleh Malik bin Annas Rahimahullah, Riwayat Ibn 'Abd al-Barr di dalam Jami' Bayan al-Ilm, jilid 2, ms. 32)

6) Jauhilah pendapat orang-orang yang (mengeluarkan pendapat) berdasarkan akal fikiran kecuali jika sudah disepakati oleh para ulama' (Ijma'). Ikutilah al-Qur'an yang telah diturunkan kepadamu oleh Tuhan kamu dan ikutilah Hadis yang telah diturunkan kepadamu oleh Nabi kamu.

(Malik bin Annas Rahimahullah, Riwayat al-Sya'rani - al-Mizan al-Kubra, jilid 1, ms. 188)

7) Setiap orang boleh diambil dan ditinggalkan perkataannya kecuali Rasulullah SAW.

(Ibnu Taimiyyah Rahimahullah, Rof' al-Malam 'an A'immat al-A'lam)

Penutup

"Demi sesungguhnya, adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan (keredhaan) Allah dan (balasan baik) hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak (dalam masa susah dan senang)" - (Surah al-Ahzaab 33:21).

"Barangsiapa yang beramal dengan amalan selain dari cara kita (Rasulullah bersama sahabat), maka ianya tertolak." (Hadis Riwayat Muslim, no: 1718).

Sesungguhnya Allah menjanjikan kemenangan kepada mereka yang beramal dengan amalan yang soleh (amalan yang benar), yang disertakan dengan akidah yang sahih.

"Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari kalangan kamu (Wahai umat Muhammad) bahawa Dia (Allah) akan menjadikan mereka berkuasa memegang pemerintahan di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka: yang berkuasa; dan Dia akan menguatkan dan mengembangkan agama mereka (agama Islam) yang telah diredhai-Nya untuk mereka; dan ia juga akan menggantikan bagi mereka keamanan setelah mereka mengalami ketakutan (dari ancaman musuh), mereka terus beribadat kepadaKu dengan tidak mempersekutukan sesuatu yang lain dengan-Ku. Dan (ingatlah) sesiapa yang kufur ingkar sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang derhaka (fasik). - Surah an-Nuur: 55).

Wallahua'lam. 

No comments: