Wednesday, 15 December 2010

Petikan Minggu Ini

"Maha Suci Engkau (Ya Allah)! Kami tidak mempunyai pengetahuan selain apa yang Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkau jualah Yang Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana". (Al-Baqarah: 23)

Dipetik dari buku bertajuk "Kaum-Kaum Yang Pupus", karya Harun Yahya, terjemahan Rozalli Hashim.

No comments: