Friday, 17 September 2010

Petikan Minggu Ini

"Melihat, tetapi tidak nampak"

- Mohd Noor Awang, penyarah (bersara) Perancangan Pengangkutan, FAB, UTM

Waktu itu kami didedahkan dengan aspek keselamatan jalan raya, rekabentuk jalan dan bagaimana halaju ditentukan berdasarkan rekabentuk terbabit.

'Melihat, tetapi tidak nampak' adalah istilah yang digunapakai untuk menjelaskan kes kemalangan yang bersangkutan dengan rekabentuk jalan terutama di selekoh-selekoh yang mana sebahagiannya tidak dirangkumkan pada cermin pandang sisi dan pandang belakang (blind-spots).

No comments: