Thursday, 19 July 2012

Air di Selangor - suatu sorotan

Saya bukanlah pakar air mahupun arif mengenai pengurusan air, mahupun mengkaji secara spesifik akan sebab dan punca berlarut (berpanjangan)-nya isu air di negeri Selangor ini.

Namun, sebagai salah seorang daripada 4.7 juta pengguna air di Selangor, adalah menjadi keperluan kepada saya (dan anda juga) untuk ambil cakna perkara yang berlaku kerana diakhirnya nanti, yang menganggung "azabnya" adalah kita semua.

                             


No comments: