Sunday, 25 August 2013

SKYGREEN - ladang sayur tergantung di Singapura (foto)

Disumberkan oleh: BLOGSERIUS


Untuk Masa Hadapan

Singapura ialah sebuah negara yang kecil dan mempunyai tanah untuk pertanian yang terhad. Tahukah anda 93% sumber makanan Singa Selatan diimport dari negara jiran terutamanya dari negara kita sendiri? Oleh sebab pergantungan kepada sumber makanan luar inilah Jack Ng, seorang usahawan Singapura membuka ladang sayur SkyGreen

SkyGreen ialah kebun sayur tergantung yang menanam sayur menggunakan teknik hidroponik. Sayur yang ditanam kemudian tergantung di udara untuk memaksimakan ruang tanah yang ada. SkyGreen terletak di Kranji dan buat masa ini mampu menghasilkan 1 tan sayur-sayuran segar setiap 2 hari. Buat masa ini 120 "menara sayur" sudah dibina di ladang ini. 

Jack Ng bercadang membina 2000 lagi menara kebun tergantung ini dalam jangka masa terdekat. Idea yang cool. Meanwhile in Malaysia kita tidak panik beraspun kita terpaksa import dariThailand padahal negara kita ada tanah yang cukup untuk pertanian. This is why Singapore will always kick our ass. 
Laporana asal Inhabitat

No comments: